و اما بنعمة ربک فحدث

آقا ما دو سه روزه هر اداره و سازمانی که می ریم با برخورد خوب و خارج از تصورم مواجه می شوم. از بیمه تأمین اجتماعی گرفته تا مخابرات منطقه جدید برای ای دی اس ال و بانک و حتی راننده تاکسی ها و موتوریهایی که برای کارهایم می گیرم.البته آدمهای خوب و دارای وجدان کاری همیشه بوده اند اما به نظر شما این خیلی عجیب نیست؟
به عنوان مثال کار ای دی اس الی که در منطقه سه دو هفته طول کشید امروز تمام کارهایش یک ساعته تمام شد و گفت تا شب وصل است. گفت: 128 می خواهی یا 256؟ گفتم : 512! گفت باید رئیس تأیید کند. رفتم پیش رئیس صرفاً با بیان شفاهی اینکه خبرنگار و روزنامه نگارم و بدون اینکه مدرکی از من بخواهد با ادب و احترام و رفتار خیلی خوبی امضا کرد و مشکل حل شد. تو اداره های دیگری هم که این دو سه روزه رفته ام همین طوری بوده.

 

این مطلب هم در پلاس خودم نوشتم. اینجا.


به نظر شما عجیب است یا نیست؟

/ 0 نظر / 95 بازدید